Immogra GDPR-compliance voorbereiding

In april 2016 heeft de Europese Unie een nieuwe verordening inzake gegevensbescherming goedgekeurd, de algemene verordening gegevensbescherming. De algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) vervangt Richtlijn 95/46 / EG inzake gegevensbescherming en is ontworpen om wetgeving inzake gegevens privacy in Europa te verenigen, alle gegevensbescherming van EU-burgers te beschermen en te versterken en de manier waarop organisaties in de regio gegevens benaderen opnieuw vorm te geven privacy De handhaving van deze verordening begint op 25 mei 2018. Elke organisatie die op enigerlei wijze met persoonsgegevens van EU-ingezetenen werkt, ongeacht locatie, heeft verplichtingen om de gegevens en gegeven privacy te beschermen. Immogra is zich terdege bewust van haar behoeften en hun rol bij het verstrekken van de juiste p processen en toepassingen om onze klanten te ondersteunen en intern aan de GDPR mandaten.

Immogra’s engagement 

Immogra hebben we altijd het recht van onze klant op gegevens privacy en -bescherming geëerbiedigd . Als Belgisch bedrijf heeft Immogra de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat aan de gegevens- en privacy rechten van zijn werknemers en klanten wordt voldaan. 

Immogra heeft geen noodzaak om het verzamelen en verwerken van andere persoonlijke informatie van de klant dan degene die nodig is voor de levering van haar diensten. 

We erkennen dat de GDPR ons zal helpen de hoogste standaarden te bereiken voor de beveiliging van klantgegevens.

Hoe bereidt Immogra zich voor op GDPR?

Immogra bereidt zich voor om GDPR-compliant te zijn in al zijn diensten en processen , tegen de tijd dat de verordening afdwingbaar wordt .

We hebben de GDPR-vereisten geanalyseerd en hebben een toegewijd intern team ingezet om onze organisatie te stimuleren deze te ontmoeten.

Enkele van onze lopende initiatieven zijn:

Wat betekent dit voor onze klanten?
We begrijpen dat het voldoen aan de GDPR-vereisten veel tijd en moeite kost.

Immogra werktom ervoor te zorgen dat de beste beveiligingsmethoden worden geïmplementeerd en dat er afspraken voor gegevensverwerking worden gemaakt.

Wat doen we om GDPR-klaar te zijn?
Voor GDPR-compliance in onze organisatie zullen we de volgende dingen doen: