Projectmanager

TAAKOMSCHRIJVING
Als medewerker van de directie, ben je van bij de start betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten. In samenspraak met externe partijen (architect, studiebureaus, overheden…) doorloop je het volledige traject (voorontwerp-bouwaanvraag-uitvoeringsdossier-aanbesteding-opvolging der werken-oplevering). Bij de start maak je een gedetailleerde planning en kostprijsraming, welke strikt gevolgd wordt tijdens de uitvoering. Tijdens de uitvoering sta je ook in voor de kwaliteitsbewaking.

PROFIEL
Van opleiding ben je bij voorkeur industrieel of burgerlijk ingenieur, met minstens een 5-tal jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Projectontwikkelaar

TAAKOMSCHRIJVING
Het opzoeken en/of ontwikkelen van terreinen of panden, welke in aanmerking komen voor de ontwikkeling van residentiële projecten, verkavelingen, groepswoningbouw of retail.
Je maakt een haalbaarheidsanalyse van deze projecten a.d.h.v. een marktonderzoek en de stedenbouwkundige voorschriften. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een project t.e.m. het bekomen van de bouwvergunning.

PROFIEL
Bij voorkeur heb je een technische, financiële, juridische of economische opleiding, met een 5-tal jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Bij interesse voor een van bovenstaande functies:
Stuur jouw CV en motivatiebrief t.a.v. Dirk De Graeve (d.degraeve@immogra.com)